رویداد Azure Arc and patch/update management

Microsoft Azure Arc and patch/update management
لایو ایونت ۱۶ ژوئن مدیریت پچ/آپدیت در اژور آرک

Microsoft Azure Arc یک سرویس است که به شما امکان می‌دهد تا منابع مختلف ابری و غیر ابری را تحت یک مدیریت واحد بیاورید. با استفاده از Azure Arc، شما می‌توانید سرورها، کلاسترهای Kubernetes، و سرویس‌های داده را از هر زیرساختی، چه در محیط‌های ابری مختلف و چه در مراکز داده محلی، مدیریت کنید.
مدیریت پچ/بروزرسانی در Azure Arc به شما اجازه می‌دهد تا به صورت مرکزی و خودکار پچ‌ها و بروزرسانی‌های امنیتی را برای منابع متصل اعمال کنید. این امر تضمین می‌کند که سیستم‌های شما همیشه به‌روز و امن باقی بمانند، کاهش ریسک‌ها و بهبود کارایی سیستم‌های IT را به همراه دارد.

Presented by: Hasib Munib in farsi

Reg Links:
StreamYard: https://lnkd.in/dheDWwCu
LinkedIn: https://lnkd.in/du6ZyaMf
Youtube: https://lnkd.in/d7uiUMxZ

Microsoft Azure Arc is a service that allows you to manage various cloud and non-cloud resources under a unified management framework. With Azure Arc, you can manage servers, Kubernetes clusters, and data services from any infrastructure, whether in different cloud environments or on-premises data centers.
Patch/Update management in Azure Arc enables you to centrally and automatically apply patches and security updates to connected resources. This ensures that your systems remain up-to-date and secure, reducing risks and improving the efficiency of IT systems.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

رویداد Empowering Developers with Roslyn

خواندن مطلب بعدی ←

رویداد Azure Strategies to Tame the Chaos in Hybrid Environments

محبوب ترین