رویداد Empowering Developers with Roslyn

Decoding Compilers: Empowering Developers with Roslyn
ایونت لایو ۹ژوئن مایکروسافت فارسی

توانمندسازی توسعه‌دهندگان با Roslyn به معنای ارائه ابزارها و امکاناتی است که به برنامه‌نویسان کمک می‌کند تا کدهای بهتر و کارآمدتری بنویسند. Roslyn یک پلتفرم تحلیل و کامپایلر کد متن‌باز از مایکروسافت است که برای زبان‌های برنامه‌نویسی C# و Visual Basic طراحی شده است. با استفاده از Roslyn، توسعه‌دهندگان می‌توانند ابزارهای سفارشی برای تحلیل کد، تکمیل خودکار، و بهبود کیفیت کد ایجاد کنند. این پلتفرم به آنها امکان می‌دهد تا از قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند تجزیه و تحلیل نحوی و معنایی بهره‌برداری کنند، و در نتیجه فرآیند توسعه نرم‌افزار را بهبود بخشند و بازدهی خود را افزایش دهند.

Presented by: Shahab Ganji in farsi

Reg Links:
StreamYard: https://lnkd.in/gcAAhmGg
LinkedIn: https://lnkd.in/gzDTJRZF
Youtube: https://lnkd.in/gquZra5V

Empowering Developers with Roslyn means providing tools and capabilities that help programmers write better and more efficient code. Roslyn is an open-source code analysis and compiler platform from Microsoft, designed for the C# and Visual Basic programming languages. With Roslyn, developers can create custom tools for code analysis, auto-completion, and code quality improvement. This platform allows them to leverage advanced features such as syntactic and semantic analysis, thereby enhancing the software development process and increasing their productivity. Roslyn empowers developers to build more robust applications and streamline their coding workflows.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

AZ-900 RECAP

خواندن مطلب بعدی ←

رویداد Azure Arc and patch/update management

محبوب ترین