اخبار جهان

آزمون و گواهینامه
رکورد اولین جلسه آموزشی پایه و اساس مایکروسافت آژور با مایکروسافت فارسی

رکورد اولین جلسه آموزشی پایه و اساس مایکروسافت آژور با مایکروسافت فارسی

دوستان سلام همگی،   کسانی که نتونستن در جلسه اول آموزشی مایکروسافت فارسی شرکت کنند، می تونند تمامی رکورد های جلسات رو در چنل یوتوب مایکروسافت فارسی تماشا

رکورد اولین جلسه آموزشی پایه و اساس مایکروسافت آژور با مایکروسافت فارسی آزمون و گواهینامه

رکورد اولین جلسه آموزشی پایه و...

دوستان سلام همگی،   کسانی که نتونستن در جلسه اول آموزشی مایکروسافت فارسی شرکت کنند، می تونند تمامی رکورد های جلسات رو در چنل یوتوب مایکروسافت فارسی تماشا کنند و بروزترین خبرهارو هم

اخبار بیشتر

0 مورد نقد و بررسی