• ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  1. صفحه نخست
  2. رویدادهای در حال اجرا

Category: رویدادهای در حال اجرا

رویداد Azure Integration Services

رویداد Azure Integration Services توضیحات تکمیلی و ثبت نام به زودی

رویداد Azure Strategies to Tame the Chaos in Hybrid Environments

رویداد Azure Strategies to Tame the Chaos in Hybrid Environments توضیحات تکمیلی و ثبت نام به زودی

رویداد Azure Arc and patch/update management

رویداد Azure Arc and patch/update management توضیحات تکمیلی و ثبت نام به زودی

رویداد Empowering Developers with Roslyn

رویداد Empowering Developers with Roslyn توضیحات تکمیلی و ثبت نام به زودی

AZ-900 RECAP

AZ-900 RECAP توضیحات تکمیلی و ثبت نام به زودی

رویداد You’re next step! Prepare for becoming a Solution Architect!

رویداد You're next step! Prepare for becoming a Solution Architect! رویداد آنلاین با عنوان "گام بعدی شما برای تبدیل شدن به یک solution architect" فرصتی استثنایی برای افرادی است که می‌خواهند مسیر حرفه‌ای خود را