• ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

رویداد You’re next step! Prepare for becoming a Solution Architect!

رویداد You’re next step! Prepare for becoming a Solution Architect!

رویداد آنلاین با عنوان “گام بعدی شما برای تبدیل شدن به یک solution architect” فرصتی استثنایی برای افرادی است که می‌خواهند مسیر حرفه‌ای خود را در زمینه معماری راه‌حل‌ها ارتقا دهند. این جلسه به بررسی مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای موفقیت در این نقش کلیدی می‌پردازد، از جمله طراحی سیستم‌های پیچیده، یکپارچه‌سازی فناوری‌های نوین و مدیریت پروژه‌های بزرگ. شرکت‌کنندگان می‌توانند نکات کاربردی برای بهبود توانمندی‌های خود دریافت کنند. همچنین، این رویداد به بررسی مسیرهای یادگیری، ابزارهای مورد نیاز و تکنیک‌های برتر برای ایجاد راه‌حل‌های کارآمد و نوآورانه می‌پردازد. شرکت‌کنندگان با درک عمیق‌تری از نقش معمار راه‌حل، قادر خواهند بود تا گام‌های مؤثرتری در جهت تحقق اهداف شغلی خود بردارند و به شکل موثری در پروژه‌ها و تیم‌های خود مشارکت کنند. این رویداد نه تنها دانش فنی بلکه مهارت‌های مدیریتی و رهبری را نیز پوشش می‌دهد، که برای موفقیت در این حوزه بسیار حیاتی هستند.

Event presented by: Hamid Sadeghpour Saleh

Registration Links:

StreamYard

LinkedIn

Youtube

#msfarsi #microsoftlearn #solutionarchitect #cloudsolutions #mvp #farsi

This event is in #farsi

The online event titled “Your Next Step on Becoming a Solution Architect” is a prime opportunity for professionals aspiring to advance their careers in solution architecture. This session delves into the essential skills and knowledge needed for success in this pivotal role, including designing complex systems, integrating cutting-edge technologies, and managing large-scale projects. Participants will benefit from expert insights and practical tips to enhance their capabilities. The event covers learning paths, necessary tools, and best practices for creating efficient and innovative solutions. Attendees will gain a deeper understanding of the solution architect role, enabling them to take more effective steps toward achieving their career goals and contributing significantly to their projects and teams. This event not only addresses technical knowledge but also encompasses managerial and leadership skills crucial for excelling in this field. It is an invaluable resource for those aiming to become proficient and impactful solution architects.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

رویداد How to Build Modern Apps with Power Apps and Copilot

خواندن مطلب بعدی ←

رویداد ویژه پرسش و پاسخ مایکروسافت فارسی

محبوب ترین