رویداد Azure Strategies to Tame the Chaos in Hybrid Environments

Azure Strategies to Tame the Chaos in Hybrid Environments
لایو ایونت ۲۳ ژوئن مایکروسافت فارسی

استراتژی‌های آژور برای مهار آشوب در محیط‌های هیبرید
آزمودن استراتژی‌های آژور برای کنترل آشوب در محیط‌های هیبرید می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا مزایای ابری و محلی را بهینه‌سازی کنند. این استراتژی‌ها شامل مدیریت و نظارت متمرکز بر زیرساخت‌های IT، استفاده از ابزارها و خدمات آژور برای مدیریت مجموعه‌های گسترده از محیط‌های ابری و محلی، استفاده از امنیت هویتی و دسترسی کاربر و هماهنگ‌سازی فناوری اطلاعات برای افزایش انعطاف‌پذیری و کارایی در محیط‌های هیبرید می‌باشد. با اجرای این استراتژی‌ها، سازمان‌ها قادرند بهترین استفاده را از منابع IT خود برای پشتیبانی از اهداف کسب و کار خود بکنند و همچنین ریسک‌های امنیتی و عملکرد را کاهش دهند.

Presented by: Saeid Dahl in farsi

Reg Links:
StreamYard: https://lnkd.in/daUPfyrS
LinkedIn: https://lnkd.in/dcpaEv72
Youtube: https://lnkd.in/dwsnmusB

Employing Azure strategies to control chaos in hybrid environments can help organizations optimize the benefits of both cloud and on-premises infrastructures. These strategies involve centralized management and monitoring of IT infrastructure, utilizing Azure tools and services for managing extensive collections of hybrid environments, leveraging identity security and user access, and synchronizing IT for increased flexibility and efficiency in hybrid environments. By implementing these strategies, organizations can make the best use of their IT resources to support their business objectives and mitigate security risks and performance issues.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

رویداد Azure Arc and patch/update management

خواندن مطلب بعدی ←

رویداد Azure Integration Services

محبوب ترین