رویداد Azure Integration Services

Azure Integration Services
لایو ایونت ۳۰ ژوئن مایکروسافت فارسی

یکپارچگی داده در مایکروسافت آژور شامل یک مجموعه از خدمات مانند Azure Logic Apps، Azure Functions، Azure Data Factory و API Management می‌شود که جریان داده‌ها را بین منابع و مقصدهای مختلف به صورت بی‌درنگ فراهم می‌کند. Azure Logic Apps امکان اتوماسیون جریان کار و ادغام سیستم را فراهم می‌کند، در حالی که Azure Functions محاسبات بدون سرور را برای وظایف پردازش داده سبک فراهم می‌کند. Azure Data Factory پایپ لاین داده را برای حرکت و تبدیل داده به مقیاس بزرگ اُرکستریت می‌کند و سناریوهای هیبریدی را پشتیبانی می‌کند. مدیریت API فرآیند انتشار، مدیریت و امنیت API را ساده می‌کند. این خدمات به سازمان‌ها امکان می‌دهند راه‌حل‌های قوی یکپارچه‌سازی داده را برای نیازهای خود ایجاد کنند، از جمله جریان داده‌های بلادرنگ، پردازش دسته‌ای یا تبدیلات پیچیده. با انعطاف‌پذیری، مقیاس‌پذیری و قابلیت اعتماد آژور، کسب‌وکارها می‌توانند جریان کارهای داده خود را به طور موثر مدیریت کنند و از دارایی‌های داده‌ای خود بهره‌مند شوند.

Presented by: Mehrdad Abdollahi in farsi

Reg Links:
StreamYard: https://lnkd.in/dQixwFPN
LinkedIn: https://lnkd.in/dSYmPM5G
Youtube: https://lnkd.in/dSUxKcqw

Data integrations in Microsoft Azure encompass a suite of services like Azure Logic Apps, Azure Functions, Azure Data Factory, and API Management, facilitating seamless data flow across various sources and destinations. Azure Logic Apps enables workflow automation and system integration, while Azure Functions offers serverless compute for lightweight data processing tasks. Azure Data Factory orchestrates data pipelines for data movement and transformation at scale, supporting hybrid scenarios. API Management streamlines API publication, management, and security. These services empower organizations to build robust data integration solutions tailored to their needs, whether it’s real-time streaming, batch processing, or complex transformations. With Azure’s flexibility, scalability, and reliability, businesses can efficiently manage their data workflows and derive valuable insights from their data assets.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

رویداد Azure Strategies to Tame the Chaos in Hybrid Environments

خواندن مطلب بعدی ←

Microsoft Copilot Security تقویت امنیت با

محبوب ترین